Blog Post

Wykaz wolnych miejsc 2022/2023

Wykaz wolnych miejsc 2022/2023

Wykaz wolnych miejsc na rok  żłobkowy  2022/2023 w Gminnym Żłobku w Kiełczowie w ramach Projektu Dolnośląskie Żłobki II.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni,

przedstawiamy informację o aktualnej ofercie żłobka od 01 września 2022 r., która zawiera: ilość miejsc normatywnych w Projekcie Dolnośląskie Żłobki II, ilość dzieci kontynuujących usługę, ilość osób zakwalifikowanych z listy rezerwowej utworzonej po rekrutacji z grudnia 2020 r., oraz liczbę wolnych miejsc.

Tabela – liczba wolnych  w Gminnym Żłobku w Kiełczowie  została załączona do niniejszej informacji.

15 czerwca 2022 r. – przedstawimy wyniki rekrutacji, a po weryfikacji dokumentów 1 lipca 2022 ogłoszona zostanie LISTA RANKINGOWA uczestników przyjętych do projektu Dolnośląskie Żłobki II od 01.09.2022.

Related Posts

Skip to content