Wyprawka

NIEZBĘDNIK ORGANIZACYJNY GMINNY ŻŁOBEK W KIEŁCZOWIE

 

 1. Żłobek jest czynny od 6.30 do 17.00. Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do 8.00, a odbieramy do 17.00.
 2. Dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów i upoważnione przez nich osoby pełnoletnie. Osoby odbierające dziecko zobowiązane są do posiadania przy sobie ważnego dokumentu ze zdjęciem. Opiekunka, która ma dziecko pod swoją opieką ma prawo i obowiązek do zweryfikowania Państwa tożsamości.
 3. Do żłobka przynosimy:
  • Obuwie zmienne i ubrania (koszulka, spodnie/getry, spódniczka, majtki, skarpetki – co najmniej 2 pary); Piżamka – na czas pandemii będzie prana w żłobku.
  • pieluchy jednorazowe dla dzieci, które z nich korzystają, podpisane jego imieniem (co najmniej  4 – 5 szt. na dzień);
  • chusteczki nawilżane podpisane imieniem  i chusteczki suche wyciągane z kartonu (1 x na miesiąc)
  • smoczek (w osłonce i z klipsem), jeśli dziecko używa.
 4. Opłaty wnoszone przez rodzica/opiekuna prawnego:
  • opłatę za żłobek należy uiścić do 15-go dnia każdego m-ca (płatne przelewem, rodzic otrzymuje wydruk z naliczoną opłatą za dany miesiąc);
  • dobrowolne ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w wysokości i terminie określonym przez zakład ubezpieczeniowy lub oświadczenie, że dziecko zostało ubezpieczone NNW na podstawie innego ubezpieczenia – 1 x rok;
  • składka na Radę Rodziców, ustalana indywidualnie w każdej placówce.
 5. Przerwa wakacyjna: 11-31.08.2023 R. W czasie zaplanowanej przerwy wakacyjnej w poszczególnych żłobkach nie zabezpieczamy dzieciom miejsc w żłobkach zastępczych.
 6. Ogłoszenia dla Rodziców wywieszane są na tablicy informacyjnej w szatni grupy i w holu głównym.
 7. Dyrektor żłobka jest dostępny dla rodziców/opiekunów prawnych codziennie 7.30-15.00
 8. Kontakt: e-mail: zlobek@zlobekkielczow.pl, tel. 71 718 61 61
Skip to content