Motylki

Jesteśmy grupą najmłodszych dzieci. Zapewniamy naszym maluszkom opiekę w warunkach zbliżonych do warunków domowych, w życzliwej i miłej atmosferze oraz bezpiecznej przestrzeni.
Celem naszych działań jest zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne uwzględniają rozwój psychomotoryczny właściwy do wieku i możliwości dzieci. Dzięki temu nasze maluszki stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności. Wspieramy dzieci w pierwszych krokach do samodzielności.
Opiekunki sprawujące opiekę nad dziećmi to;
Ciocia Justyna, Wioletta, Agnieszka, Teresa oraz Marta
Jesteśmy wykwalifikowaną kadrą kochającą dzieci. Gwarantujemy cierpliwość i indywidualne podejście do każdego dziecka oraz bezstresową atmosferę dzięki czemu nasze dzieci z uśmiechem opuszczają naszą salę idąc do domu i chętnie powracają kolejnego dnia.

Skip to content