Zarządzenia

Zarządzenia Dyrektora Gminnego Żłobka w Kiełczowie

Nazwa dokumentu

data wydania

Link do treści zarządzenia 

Zarządzenie 1/2003 Dyrektora z dnia 2.01.2023 r.

w spawie terminu letniej przerwy wakacyjnej Gminnego Żłobka w Kiełczowie w 2023 roku.

02.01.2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2023
DYREKTORA GMINNEGO ŻŁOBKA W KIEŁCZOWIE
z 10 stycznia 2023

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości poniżej 130 000 złotych

10.01.2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2023

DYREKTORA GMINNEGO ŻŁOBKA W KIEŁCZOWIE

z 12 stycznia 2023


w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego pracownikom Gminnego Żłobka w Kiełczowie

12.01.2023 r.

ZARZĄDZENIE 4/2023

DYREKTORA GMINNEGO ŻŁOBKA W KIEŁCZOWIE

z 14 marca 2023

w sprawie zarządzenia kontroli wewnętrznej

14.03.2023 r. 

ZARZĄDZENIE 5/2023
DYREKTORA GMINNEGO ŻŁOBKA W KIEŁCZOWIE
z 12 kwietnia 2023
w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji
do Gminnego Żłobka w Kiełczowie na rok żłobkowy 2023/2024

12.04.2023 r.

ZARZĄDZENIE 6/2023
DYREKTORA GMINNEGO ŻŁOBKA W KIEŁCZOWIE
z dnia 12 kwietnia 2023
w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji
do Gminnego Żłobka w Kiełczowie na rok żłobkowy 2023/2024

12.04.2023 r.

ZARZĄDZENIE 7/2023
DYREKTORA GMINNEGO ŻŁOBKA W KIEŁCZOWIE
z dnia 24 kwietnia 2023
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego do Gminnego Żłobka w Kiełczowie

24.04.2023 r.

ZARZĄDZENIE 8/2023
DYREKTORA GMINNEGO ŻŁOBKA W KIEŁCZOWIE
z dnia 24 lipca 2023
w sprawie powołania Komisji Etyki do przeprowadzenia  postępowania wyjaśniającego w Gminnym Żłobku w Kiełczowie

24.07.2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2023

DYREKTORA GMINNEGO ŻŁOBKA W KIEŁCZOWIE

z dnia 23 listopada 2023 r.
w sprawie zarządzenia dnia 27 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Żłobka w Kiełczowie

23.11.2023 r.

Skip to content