Katalog Dobrych Praktyk – Księga Procedur

Katalog Dobrych Praktyk (Księga Procedur)

Nazwa dokumentu

data wydania

Link do pobrania 

Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora Gminnego Żłobka w Kiełczowie w sprawie wprowadzenia w Gminnym Żłobku w Kiełczowie procedur określających zasady postępowania i podczas pobytu dzieci w żłobku (Katalog Dobrych Praktyk)

16.11.2021

Załącznik Nr 1 do Katalogu Dobrych Praktyk - Lista pakietowa 

16.11.2021

Załącznik Nr 2 do Katalogu Dobrych Praktyk - Karta Dziecka

16.11.2021

Załącznik Nr 3 do Katalogu Dobrych Praktyk - Informacja o chorobie zakaźniej

16.11.2021

Załącznik Nr 5 do Katalogu Dobrych Praktyk - Informacja o wystąpieniu zatrucia pokarmowego

16.11.2021

Załącznik Nr 6 do Katalogu Dobrych Praktyk - Rejestr wypdków dzieci

16.11.2021

Skip to content