Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do Gminnego Żłobka w Kiełczowie na rok żłobkowy 2024/2025 

20.04.2024 r. od 9:00 do 30.04.2024 r. 12:00
Złożenie „Karty Aktualizacyjnej”

Złożenie „Karty Aktualizacyjnej”  przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do placówki, w celu potwierdzenia woli dalszego korzystania z usług żłobka.

9.05.2024 r. od 12:00
Informacja o aktualnej ofercie żłobka

Wykaz wolnych miejsc od 1 września 2024 r. w Gminnym Żłobku w Kiełczowie

10.05. od 9:00 - 31.05 do 12:00
I Etap elektroniczny

Udostępnienie rodzicom/opiekunom prawnym systemu elektronicznego naboru.

Możliwość składania wniosków oraz dokonywania zmian w złożonych wnioskach poprzez system elektronicznego naboru na stronie: 

https://nabor.pcss.pl/dlugoleka/zlobek/logowanie

Należy wybrać formę: wypełnij wniosek lub zaloguj.

1.06.2024 - 12.06.2024 r.
Weryfikacja wniosków

Dokonanie systemowej kwalifikacji dziecka do żłobka, sprawdzenie poprawności działania systemu rekrutacyjnego i wyników kwalifikacji.

13.06.2024 r. od godz. 13:00
Ogłoszenie wyników rekrutacji

listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka od 1 września 2024 r.

Wysyłanie komunikatów systemowych do rodziców/opiekunów prawnych dzieci z informacją o kwalifikacji dziecka do żłobka oraz terminie dostarczenia do żłobka dokumentacji rekrutacyjnej (wniosku z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymaganych kryteriów)

Osoby nieprzyjęte zostają wpisane na listę rezerwową w kolejności zgodnie z kryteriami naboru.

13.06.2024 r. od godz. 13:00
Publikacja wyników rekrutacji

listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka na 1 września 2024 r. https://zlobekkielczow.pl/

Rekrutacja - II etap
17.06. - 28.06.2024 r.

Przyjmowanie i weryfikacja wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. Podpisywanie umów o świadczenie usług żłobka

1.07.2024 r.
Ogłoszenie LISTY REZERWOWEJ dzieci oczekujących na przyjęcie

Ogłoszenie LISTY REZERWOWEJ dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka od 01.09.2024 r. (weryfikacja pozycji na liście po zalogowaniu na konto do elektronicznego systemu rekrutacji)

na bieżąco
W przypadku wolnych miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Dokumenty dotyczące rekrutacji do Gminnego Żłobka w Kiełczowie na rok żłobkowy 2024/25

Nazwa dokumnetu

link do dokumentu

HARMONOGRAM REKRUTACJI na wolne miejsca od 01.09.2024

Zarządzenie 7/2024 Dyrektora w sprawie harmonogramu rekrutacji na rok 2024/2025

Zarządzenie 6/2024 REGULAMIN rekrutacji 2024/2025

Regulamin rekrutacji 2024/2025

Wykaz wolnych miejsc do rekrutacji na żłobkowy rok 2024/2025

Grupa wiekowa

Ilość miejsc normatywnych w żłobku

Ilość dzieci kontynuujących od 01.09.2024

Wolne miejsca od 01.09.2024

20 tygodni - 14 miesięcy
(dzieci urodzone w okresie od 01.07.2023 do 14.04.2024)

25

0

25

14 miesięcy i 1 dzień - 20 miesięcy
((dzieci urodzone w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023)

25

2

23

20 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy.
(dzieci urodzone w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2022)

100

73

27

Łącznie

150

75

75

Składanie wniosków rekrutacyjnych na rok żłobkowy 2024/2025 (od 10.05.2024 r.)

Składanie wniosków rekrutacyjnych do systemu odbywa się za pośrednictwem usługi Węzła Krajowego. Jeżeli chcą Państwo złożyć wniosek, prosimy przejść do aplikacji poprzez poniższy link :

Skip to content