FAQ (Pytania i odpowiedzi)

Pytania najczęściej zadawane przez rodziców.

1.  W jakich godzinach otwarty jest żłobek?

Gminny Żłobek w Kiełczowie sprawuje opiekę nad dziećmi od godz. 6.30 do godz.17.00 codziennie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.  Do której godziny należy przyprowadzić dziecko?

Rodzice/ opiekunowie prawni przyprowadzają dziecko do żłobka w godz.  od  6.30 do 8.00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecko może być przyjęte do żłobka po godz. 8.00, po uprzednim – pisemnym uzyskaniu zgody Dyrektora żłobka. W sytuacjach losowych potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić   Dyrektorowi żłobka telefonicznie lub elektronicznie do godz. 8.00 danego dnia.

3. W jaki sposób powiadomić placówkę o nieobecności dziecka?

Informację o nieobecności dziecka rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić Dyrektorowi żłobka, osobie zastępującej lub opiekunce w danej grupie – osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną dzień wcześniej lub w danym dniu do godz. 8.00.

4.  Czy rodzic/ opiekun może przebywać z dzieckiem w grupie?

W Gminnym Żłobku w Kiełczowie nie ma możliwości przebywania rodziców z dziećmi. Ich pobyt może być stresujący dla tych dzieci, których mama lub tata nie mogą być z nimi w żłobkuDodatkowo ma to na celu  zapewnienie  właściwych warunków sanitarno- epidemiologicznych.

5.  Jak długo przebiega proces adaptacji?

Jest to indywidualny okres dla każdego dziecka. Czasami przebiega bardzo szybko- kilka dni, a czasami jest on długi i trudny. Dlatego w pełni akceptujemy sposób na stopniowe oswajanie dziecka z grupą i nowym otoczeniem. Przez kilka dni dobrze jest przyprowadzić pociechę na krótszy okres czasu, który po konsultacji z opiekunką można stopniowo wydłużać. Personel żłobka służy pomocą Rodzicom/opiekunom prawnym w tym szczególnym czasie odpowiadając na wszystkie pytania związane z funkcjonowaniem dziecka w grupie. Opiekunki pracujące w grupie w pierwszych dniach pobytu dziecka
w żłobku koncentrują się na zabezpieczeniu sfery emocjonalnej dziecka i budowaniu poczucia bezpieczeństwa maluszka.

6.  Jak rodzic może pomóc dziecku w trudnym okresie adaptacji?

Rodzic ułatwi dziecku rozstanie i akceptację nowej sytuacji, opowiadając, co malucha czeka oraz tłumacząc powody rozłąki. Można powiedzieć, że w żłobku będą nowi koledzy i dużo zabawek, ale trzeba będzie zostać bez rodziców. Należy pożegnać się z dzieckiem a nie wymykać się ukradkiem. W przeciwnym razie, następnego dnia rozstanie będzie jeszcze trudniejsze. Przed wyjściem należy powiedzieć dziecku, kiedy się po niego wróci (przed obiadem, po spacerze, po podwieczorku), przytulić czule, ale nie przedłużać pożegnania. Radzimy nie przychodzić do żłobka w ostatniej chwili. Pośpiech wprowadza nerwową atmosferę. Jeżeli dla jednego z rodziców rozstanie z dzieckiem jest zbyt trudne, może drugi rodzic będzie w tym lepszy? W początkowym okresie ważna jest systematyczność uczęszczania do żłobka. Każda nieobecność przedłuża okres adaptacji. Warto pamiętać, że konsekwencja rodziców ułatwia dziecku jej przebieg.

7.  Ile pań pracuje w grupie?

Zgodnie z „Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3” skład personelu zatrudnionego w naszych żłobkach jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. Dodatkowo w każdej grupie zatrudniona jest pani salowa dbająca o czystość pomieszczeń i pomagająca przy dzieciach.

8.  Co należy przynieść do żłobka?

Rodzice oddając malucha do żłobka powinni go wyposażyć w:

·     Obuwie zmienne i ubrania (koszulka, spodnie/getry, spódniczka, majtki, skarpetki -co najmniej 2 pary); Piżamka – na czas pandemii będzie prana w żłobku;

·     Pieluchy jednorazowe dla dzieci, które z nich korzystają, podpisane jego imieniem lub numerem z listy (co najmniej  4 – 5 szt. na dzień);

·     Chusteczki nawilżane podpisane imieniem  i chusteczki suche wyciągane z kartonu (1 x na miesiąc)

·     smoczek (w osłonce i z klipsem), jeśli dziecko używa.

9. Czego nie można przynosić do żłobka?

Ze względów bezpieczeństwa do żłobka nie można  przynosić:

·     twardych zabawek z ostrymi kantami;

·     przedmiotów ozdobnych: typu ostre spinki, kolczyki, łańcuszki, pierścionki;

·     własnego jedzenia i picia.

10.  Ile wynosi opłata za żłobek?

Zgodnie uchwałą Nr XXIII/253/20 Rady Gminy Długołęka „w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kiełczowie i nadania statutu” oraz Umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem do lat 3 w ramach uczestnictwa w projekcie   „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II”, opłaty wynoszą:

1)        Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi  0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę (3,14 zł) minimum 8 godzin dziennie (słownie: trzy złote 14/100.)

2)        Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi  8 zł dziennie (słownie: osiem złotych)

Uczestnicy projektu są zobowiązani, do dokonywania opłat do 25 dnia każdego miesiąca korzystania z opieki na rachunek bankowy

20 9584 1021 2003 0303 1414 0004 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy

(za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym żłobka).

Opłata za żłobek zależy od wybranej przez rodzica ilości godzin pobytu dziecka w żłobku i dni roboczych w danym miesiącu oraz opłaty za wyżywienie.  Opłata za żłobek naliczana jest z góry za dany miesiąc, płatna do 25-go każdego miesiąca. Ewentualne zwroty  za nieobecności dziecka naliczane są i zwracane rodzicowi w kolejnym miesiącu i dotyczą tylko opłaty za wyżywienie.

Przykładowe wyliczenie opłaty dla miesiąca z 21 dniami roboczymi
i zadeklarowanymi 8 godzinami pobytu:

3,14zł x21x8=527,52 zł za pobyt dziecka w żłobku

i 8,00 zł x21=168 zł za wyżywienie.
Razem 695,52 zł.

Przykładowa opłata wyliczona dla całego miesiąca. Dzieci, które rozpoczną uczęszczanie do żłobka w trakcie miesiąca mają naliczaną opłatę proporcjonalnie, od dnia rozpoczęcia opieki.

11. Kto może odebrać dziecko ze żłobka?

Wszyscy rodzice wypełniają „OŚWIADCZENIE DO ODBIORU DZIECKA”, w którym podają swoje dane kontaktowe i dane osób pełnoletnich, które upoważniają do odbioru dziecka. Osoby upoważnione można w każdej chwili dopisać lub wykreślić. Nie zostanie wydane dziecko osobie nie ujętej w oświadczeniu i nie posiadającej przy sobie dokumentu tożsamości, a także osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

12. Co zrobić w przypadku wystąpienia alergii pokarmowej u dziecka? Czy istnieje możliwość przynoszenia jedzenia do żłobka?

Żłobek jest placówką oferującą wyżywienie, a zatem jest to zamknięty zakład żywienia zbiorowego. W związku z powyższym nie ma możliwości przynoszenia z domu jedzenia dla dziecka.

Żłobek w miarę możliwości organizacyjnych będzie zapewniał wyżywienie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi.

Żywienie dzieci przygotowywane jest na podstawie jadłospisu dekadowego
(na 10 dni), z podziałem na dzieci do 12 miesiąca życia i powyżej 12 miesiąca życia. Jadłospis układany jest przez intendenta, który jest dietetykiem.

Jadłospis ustala się zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia
oraz z zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka.

W dziennym rozkładzie posiłków osoby odpowiedzialne za żywienie kierują się zasadą zgodnie, z którą dzieci powinny spożywać posiłki pokrywające 3/4 -75% dziennego zapotrzebowania na energię, białko i tłuszcze, węglowodany i witaminy. Staramy się aby jadłospis był urozmaicony, wartościowy i zachęcał dzieci do jedzenia. Wszystkie posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu HACCP, który gwarantuje odpowiednią jakość zdrowotną produktów.

Dzieci w Żłobku otrzymują 5 posiłków, tj. śniadanie, II śniadanie, obiad (I i II danie) i podwieczorek. Na bieżąco dostępna jest woda, niezależnie od pory posiłków.

Skip to content