Projekt „Miejsce wolne od przemocy”

W okresie od 16 września do 09 grudnia 2024 Gminny Żłobek w Kiełczowie rozpoczął realizację programu profilaktycznego ,,Miejsce wolne od przemocy”.
W Urzędzie Gminy Długołęka odbyło się spotkanie, z Panią Joanną Adamek, zastępcą wójta Gminy Długołęka, Marią Szymerowską Przewodniczącą Rady Gminy Długołęka, Martą Wantrych, Przewodniczącą Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych RG Długołęka, Karoliną Ożóg, Skarbnik Gminy Długołęka, Beatą Paliwoda, dyrektor Gminnego Żłobka w Kiełczowie oraz Elżbietą Puchała-Kołodziej, głównym księgowym Gminnego Żłobka w Kiełczowie podczas którego została podpisana umowa na realizację programu profilaktycznego ,,Miejsce wolne od przemocy. Organizatora Projektu I Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych reprezentował Pan Robert Wilczek, prezes zarządu i Pani Dominika Dziąg.


Projekt rozpoczął się warsztatami dla kadry żłobka z „Porozumienia bez Przemocy” wg Marshalla Rosenberga za nami. Podczas zajęć kadra Gminnego Żłobka w Kiełczowie rozmawiała o swoich uczuciach, szukaliśmy strategii na potrzeby, uczyliśmy się czym jest obserwacja vs ocena, prośba vs żądanie, czym są 4 kroki w NVC, jak rozmawiać w sposób empatyczny, pozbawiony ocen, etykiet czy porównań i wiele więcej.

Było trudno zmierzyć się ze swoimi potrzebami, które warunkują nasze zachowania i zrozumieć postępowanie drugiego człowieka. Ale pokonywanie trudności to nasza specjalność więc się nie poddawaliśmy i na koniec wyszliśmy szczęśliwi że zrobiliśmy jako zespół krok do przodu.
09 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie projektu “Miejsce wolne od przemocy”.
W czasie 3 miesięcy kadra żłobka uczestniczyła w wykładach/warsztatach, które zwiększyły nasze kompetencje w zakresie:

  • komunikacji NVC ,
  • umiejętności rozpoznawania i reagowania na formy przemocy,
  • wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym i treningu złości.

To był szczególny czas dla naszej kadry, w którym nazwaliśmy swoje potrzeby i obowiązki oraz wyznaczyliśmy kierunek, aby odważnie reagować i wspierać osoby pokrzywdzone. Swoje kompetencje rodzicielskie mogli poszerzyć również nasi rodzice w ramach warsztatów NVC.
Silna chęć zmiany, walka o stworzenie silnego, opartego na silnych fundamentach zespołu i chęć zrozumienia zachowania drugiej osoby, była tak silna, że udało nam się wyjść ze strefy komfortu, otworzyć się na drugiego człowieka.


Gminny Żłobek w Kiełczowie może być przykładem placówki, która walczy o siebie, chce budować relacje, a pracownicy już wiedzą, że od posiadania za wszelką cenę racji ważniejsza jest relacja.


Dziękujemy naszemu organowi prowadzącemu Gmina Długołęka i partnerom za wsparcie dla naszej placówki i pomoc w organizacji szkoleń. Podziękowania kierujemy do Wojciech Błoński-Wójt Gminy Długołęka, Joanna Adamek Z-ca Wójta Gminy Długołęka, Maria Szymerowska Przewodniczący Rady Gminy i Radni Gminy, Karolina Ożóg -skarbnik, Beata Paździerz Wydział Spraw Obywatelskich, Piotr Duszeńko-Pełnomocnik wójta ds. Społecznych, Emil Sozański- opiekun Młodzieżowa Rada Gminy Długołęka.


Dziękuję naszym rodzicom za zaufanie dla naszej placówki, to dla naszych podopiecznych chcemy inwestować w swoją wiedzę i być jeszcze lepsi
Gminny Żłobek w Kiełczowie otrzymał certyfikat “Miejsce wolne od przemocy”.


Dziękuję kadrze naszego żłobka za podjęty trud pracy nad sobą i chęć uczestnictwa szkoleniach. Jesteśmy bardzo dumni z naszego osiągnięcia.

Beata Paliwoda dyrektor żłobka.

Skip to content