Dokumenty prawne

Dokumenty prawne i organizacyjne Gminnego Żłobka w Kiełczowie

Nazwa dokumentu

data wydania

Link do pobrania 

Uchwała Nr LXIV/739/23 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/253/20 Rady Gminy Długołęka z dnia 17 września 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kiełczowie i nadania statutu

21.12.2023

Uchwała Nr LI/581/22 Rady Gmina Długołęka z dnia 22.12.2022 r. w sprawie zmiany uchwały XXIII/253/20 Rady Gminy Długołęka z dnia 17 września 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kiełczowie i nadania statutu.

22.12.2022 r.

Uchwała Nr XXIII/253/20 Rady Gminy Długołęka z dnia 17 września 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kiełczowie i nadania mu statutu.

17.09.2020 r.

Uchwała Nr XXXVI/411/21 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 października 2021 t. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/253/20 Rady Gminy Długołęka z dnia 17 września 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kiełczowie i nadania mu statutu.

21.10.2021

Regulamin porządkowy żłobka

Uchwała Nr XXXIX/451/22 Rady GMiny Długołęka z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały XXIV/279/20 Rady Gminy Długołęka z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnych Żłobkach w Gminie Długołęka i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia z ponoszenia tych opłat.

20.01.2022 r.

Skip to content