Rekrutacja

Informacja dotycząca uruchomienia listy rezerwowej w rekrutacji do żłobka na miejsca od 1 września 2024 r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni,

zgodnie z Harmonogramem rekrutacji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia 7/2024 Dyrektora Gminnego Żłobka w Kiełczowie z dnia 04.04.2024, w dniu dzisiejszym 01 lipca została uruchomiona Lista rezerwowa dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka. Informacja o pozycji na liście rezerwowej dostępna jest po zalogowaniu na konto do elektronicznego systemu rekrutacji. W przypadku rezygnacji Rodziców dzieci zakwalifikowanych z miejsca żłobku w dedykowanej dla Państwa dziecka grupie wiekowej, dzieci będą kwalifikowane z listy rezerwowej wg kolejności na bieżąco.

Wyniki rekrutacji do Gminnego Żłobka w Kiełczowie na wolne miejsca od 1 września 2024 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki kwalifikacji wniosków na wolne miejsca od  1 września 2024 r. do Gminnego Żłobka w Kiełczowie.

Wyniki przeprowadzonej kwalifikacji są dostępne na indywidualnych kontach po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego https://nabor.pcss.pl/dlugoleka/zlobek/logowanie ). 

Lista wniosków zakwalifikowanych na wolne miejsca od 1 września 2024 r. dostępna jest pod adresem url: 

https://zlobekkielczow.pl/wp-content/uploads/2024/06/wyniki_publikacja_13-06-2024_grupy.pdf

Dokumenty do weryfikacji (wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy składać
w terminie od 17 czerwca do 28 czerwca 2024, w godz. 9.00-15.00.

Po weryfikacji dokumentów podpisywane będą Umowy o świadczenie usług  żłobka.

Wnioski, które aktualnie nie zostały zakwalifikowane, przechodzą na listę rezerwową (na koncie status „OCZEKUJĄCY”). W tym przypadku, na zwolnione miejsce w odbędzie kwalifikacja z listy rezerwowej wg kolejności wyznaczonej przez system rekrutacyjny.

Podajemy Państwu tzw. progi punktowe (maksymalny i minimalny limit punktów w kwalifikacji do danej grupy wiekowej). 

grupa wiekowa

maksymalny próg punktowy

minimalny próg punktowy

20 tygodni - 14 miesięcy

650

400

14 miesięcy - 20 miesięcy

700

400

20 miesięcy - 36 miesięcy

750

450

Punkty zostały naliczone zgodnie z Zarządzeniem 6/2024 Dyrektora Gminnego Żłobka W Kiełczowie  z 03 kwietnia 2024 w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do Gminnego Żłobka w Kiełczowie na rok żłobkowy 2023/2024.

Zasady rekrutacji reguluje powyższe zarządzenie.

Harmonogram rekrutacji do Gminnego Żłobka w Kiełczowie na rok żłobkowy 2024/2025 

20.04.2024 r. od 9:00 do 30.04.2024 r. 12:00
Złożenie „Karty Aktualizacyjnej”

Złożenie „Karty Aktualizacyjnej”  przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do placówki, w celu potwierdzenia woli dalszego korzystania z usług żłobka.

9.05.2024 r. od 12:00
Informacja o aktualnej ofercie żłobka

Wykaz wolnych miejsc od 1 września 2024 r. w Gminnym Żłobku w Kiełczowie

10.05. od 9:00 - 31.05 do 12:00
I Etap elektroniczny

Udostępnienie rodzicom/opiekunom prawnym systemu elektronicznego naboru.

Możliwość składania wniosków oraz dokonywania zmian w złożonych wnioskach poprzez system elektronicznego naboru na stronie: 

https://nabor.pcss.pl/dlugoleka/zlobek/logowanie

Należy wybrać formę: wypełnij wniosek lub zaloguj.

1.06.2024 - 12.06.2024 r.
Weryfikacja wniosków

Dokonanie systemowej kwalifikacji dziecka do żłobka, sprawdzenie poprawności działania systemu rekrutacyjnego i wyników kwalifikacji.

13.06.2024 r. od godz. 13:00
Ogłoszenie wyników rekrutacji

listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka od 1 września 2024 r.

Wysyłanie komunikatów systemowych do rodziców/opiekunów prawnych dzieci z informacją o kwalifikacji dziecka do żłobka oraz terminie dostarczenia do żłobka dokumentacji rekrutacyjnej (wniosku z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymaganych kryteriów)

Osoby nieprzyjęte zostają wpisane na listę rezerwową w kolejności zgodnie z kryteriami naboru.

13.06.2024 r. od godz. 13:00
Publikacja wyników rekrutacji

listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka na 1 września 2024 r. https://zlobekkielczow.pl/

Rekrutacja - II etap
17.06. - 28.06.2024 r.

Przyjmowanie i weryfikacja wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. Podpisywanie umów o świadczenie usług żłobka

1.07.2024 r.
Ogłoszenie LISTY REZERWOWEJ dzieci oczekujących na przyjęcie

Ogłoszenie LISTY REZERWOWEJ dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka od 01.09.2024 r. (weryfikacja pozycji na liście po zalogowaniu na konto do elektronicznego systemu rekrutacji)

na bieżąco
W przypadku wolnych miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Dokumenty dotyczące rekrutacji do Gminnego Żłobka w Kiełczowie na rok żłobkowy 2024/25

Nazwa dokumnetu

link do dokumentu

HARMONOGRAM REKRUTACJI na wolne miejsca od 01.09.2024

Zarządzenie 7/2024 Dyrektora w sprawie harmonogramu rekrutacji na rok 2024/2025

Zarządzenie 6/2024 REGULAMIN rekrutacji 2024/2025

Regulamin rekrutacji 2024/2025

Wykaz wolnych miejsc do rekrutacji na żłobkowy rok 2024/2025

Grupa wiekowa

Ilość miejsc normatywnych w żłobku

Ilość dzieci kontynuujących od 01.09.2024

Wolne miejsca od 01.09.2024

20 tygodni - 14 miesięcy
(dzieci urodzone w okresie od 01.07.2023 do 14.04.2024)

25

0

25

14 miesięcy i 1 dzień - 20 miesięcy
((dzieci urodzone w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023)

25

2

23

20 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy.
(dzieci urodzone w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2022)

100

73

27

Łącznie

150

75

75

Składanie wniosków rekrutacyjnych na rok żłobkowy 2024/2025 (od 10.05.2024 r.)

Składanie wniosków rekrutacyjnych do systemu odbywa się za pośrednictwem usługi Węzła Krajowego. Jeżeli chcą Państwo złożyć wniosek, prosimy przejść do aplikacji poprzez poniższy link :

Skip to content