Blog Post

Spotkanie organizacyjne dla Rodziców/Opiekunów prawnych

Spotkanie organizacyjne dla Rodziców/Opiekunów prawnych

Zapraszamy Rodziców /Opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w dniach:

  • 05.09.2023 wtorek (grupa MOTYLKI, BIEDRONKI, SÓWKI)
  • 06.09.2023 środa (grupa TYGRYSKI, JEŻYKI, LISKI) godz. 15.30-17.30
    o godz. 15.30-17.30 w sali grupy LISKI (ostatnia sala po lewej stronie korytarza).

Na zebraniu omówione będą następujące tematy:

  • umowa o świadczenie usług żłobka;
  • regulamin organizacyjny żłobka i porządkowy żłobka;
  • ubezpieczenie NNW
  • wybór Rady Rodziców
  • sprawy organizacyjne

Na zebraniu obecni będą nasi specjaliści: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, którzy przedstawią zasady współpracy ze żłobkiem.

Obecność jednego z rodziców/opiekuna prawnego obowiązkowa.

Proszę, na zebranie nie przyprowadzać dzieci, będzie ono trwało ok. 2 h.
Proszę, aby rodzice obecni na zebraniu uzgodnili odbiór dziecka ze żłobka z drugim rodzicem.  

Related Posts

Skip to content