Blog Post

Rekrutacja na rok żłobkowy 2023/2024

Rekrutacja na rok żłobkowy 2023/2024

Rekrutacja na miejsca do 01 września 2023 odbędzie się w dniach od 10 maja 2023 r. od godziny 9.00 do 31 maja 2023r. do godziny 12.00.

Rekrutacja elektroniczna do Gminnego Żłobka w Kiełczowie prowadzona będzie w elektronicznym systemie dostępnym do adresem : https://nabor.pcss.pl/zlobek

System będzie uruchomiony 10 maja 2022 r. od godziny 9.00 a zamknięty 31 maja 2022 r. o godzinie 12.00

Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium naboru.

Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o kryteria zawarte w statucie żłobka (patrz https://zlobekkielczow.pl/dokumenty-prawne/).

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji oraz Harmonogram rekrutacji określone zostaną w Zarządzeniu Dyrektora Gminnego Żłobka w Kiełczowie i zamieszczone na stronie na początku kwietnia 2023 r.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Related Posts

Skip to content