Blog Post

Projekt “Zdrowy Uśmiech”

Projekt “Zdrowy Uśmiech”

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne w roku 2019 ogłosiło MARZEC Miesiącem Zdrowia Jamy Ustnej. Istotą tej inicjatywy jest skupienie się na podstawowej profilaktyce jamy ustnej. 🦷🪥

Drodzy Rodzice informujemy, że podejmujemy udział w projekcie pt. „ZDROWY UŚMIECH” – edycja II 2023 pod patronatem Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych oraz Żłobka Gminnego w Jaczowie. 😁🤩🦷🪥

CELE PROJEKTU:

🔴rozwijanie działań sprzyjających zdrowiu;

🟠kształtowanie prawidłowych postaw związanych z myciem zębów;

🟡promocja zdrowego stylu życia;

🔵zapoznanie dzieci z właściwą profilaktyką jamy ustnej;

🟢prowadzenie zabaw badawczych, twórczych,

🟣edukacyjnych w celu pogłębienia wiedzy prozdrowotnej;

🟤wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu – https://zlobkiikluby.pl/…/projekt-edukacyjny-zdrowy…/

Related Posts

Skip to content