Blog Post

Jeden kroczek, drugi kroczek,
Żłobek właśnie skończył roczek!

Jeden kroczek, drugi kroczek,<br>Żłobek właśnie skończył roczek!

Niedawno minął rok od otwarcia naszego żłobka i nadszedł czas na podsumowanie naszej pracy. Chcemy, rozwijać naszą placówkę, żeby dzieci czuły się  u nas dobrze i komfortowo! Kadra żłobka pracuje intensywnie, aby żłobek był dla Rodziców placówką godną zaufania.

Gminny Żłobek w Kiełczowie zabezpiecza opiekę dla 150 dzieci i realizuje projekt „Dolnośląskie żłobki II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Od 01 stycznia 2021 kadra żłobka kontynuowała intensywne, po listopadzie i grudniu, prace porządkowe i organizacyjne, związane z przygotowaniem pomieszczeń placówki  na przyjęcie dzieci. Od 18 stycznia 2021 żłobek rozpoczął współpracę z rodzicami zakwalifikowanymi do Projektu, organizując dnia adaptacyjne w żłobku w okresie
18-22.01.2021. W tym czasie odbywały się również zebrania organizacyjne z rodzicami.

150 dzieci rozpoczęło uczęszczanie do żłobka od 25 stycznia 2021,
z podziałem na 6 grup dziecięcych, w każdej po 25 dzieci.

Rekrutacja dzieci do żłobka w Kiełczowie odbyła się w dniach od 18 grudnia 2020 r.  do 08 stycznia 2021.

W trakcie roku działania dyrektora żłobka ukierunkowane były na zbudowanie mocnych standardów organizacyjnych, budowaniu zespołu pracowników oraz komunikacji
z rodzicami.

Po pierwszym okresie funkcjonowania żłobka udało zbudować się pozytywny wizerunek placówki, co ma swoje odzwierciedlenia w opinii rodziców i osób korzystających z usług żłobka. W miesiącu czerwcu pożegnani zostali pierwsi absolwenci żłobka, którzy swoimi umiejętnościami zaświadczą o wysokiej jakości pracy naszej placówki.  Od 01 września 2021 r. do żłobka zaczęły uczęszczać dzieci po drugiej kwalifikacji uczestników na wolne miejsca w Projekcie „Dolnośląskie Żłobki II.

22 września 2021 r. Gminny Żłobek i Przedszkole w Kiełczowie został zwycięzcą konkursu “Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku” !

Doceniło nas wybitne gremium z dziedziny architektury, budownictwa i geodezji. Zostaliśmy zwycięzcami najbardziej prestiżowego konkursu w Polsce w kategorii edukacja i szkolnictwo – obiekt roku! Konkurs od uczestników wymagał  dużej wiedzy merytorycznej oraz nietuzinkowych rozwiązań, co było oceniania przez przedstawicieli jury konkursu. Dodatkowo należało pokazać, że sama placówka to wyjątkowe miejsce wyróżniające się estetyką i funkcjonalnością miejsca. Inicjatorem tej  wyjątkowej inwestycji był Wójt Gminy Długołęka wraz z pracownikami urzędu gminy na czele z przedstawicielkami wydziału pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

W dniu 03.12.2021 żłobek rozpoczął uczestnictwo w Projekcie edukacyjnym  „4 Krańce świata”, który realizowany będzie w 4 etapach.

Pierwszy etap– warsztaty kulinarne, w których uczestniczyły 4 grupy dziecięce wraz
z opiekunami. Efektem naszej pracy były piękne babeczki z warzywami i owocami.

          W trakcie roku z uwagi na trwającą pandemię  wirusa Sars-Cov-2 i liczne zagrożenia  w zakresie organizacyjnym, zostały wdrożone dodatkowe procedury bezpieczeństwa,  w postaci „Zasad funkcjonowania Gminnego Żłobka w Kiełczowie w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, w tym:

  1. a) Procedura „Higieniczna produkcja i dystrybucja posiłków Gminnym Żłobku w Kiełczowie COVID -19”;
  2. b) Procedura „Postępowanie w przypadku podejrzenia potencjalnego zakażenia koronawirusem w Gminnym Żłobku w Kiełczowie”.

W obszarze pracy merytoryczno-wychowawczej z dziećmi przeprowadzono następujące działania:

Related Posts

Skip to content