Blog Post

Informacja dotycząca uruchomienia listy rezerwowej w rekrutacji do żłobka na miejsca od 1 września 2024 r.

Informacja dotycząca uruchomienia listy rezerwowej w rekrutacji do żłobka na miejsca od 1 września 2024 r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni,

zgodnie z Harmonogramem rekrutacji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia 7/2024 Dyrektora Gminnego Żłobka w Kiełczowie z dnia 04.04.2024, w dniu dzisiejszym 01 lipca została uruchomiona Lista rezerwowa dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka. Informacja o pozycji na liście rezerwowej dostępna jest po zalogowaniu na konto do elektronicznego systemu rekrutacji. W przypadku rezygnacji Rodziców dzieci zakwalifikowanych z miejsca żłobku w dedykowanej dla Państwa dziecka grupie wiekowej, dzieci będą kwalifikowane z listy rezerwowej wg kolejności na bieżąco.

Related Posts

Skip to content