Blog Post

Akcja “Pociąg do czytania”

Akcja “Pociąg do czytania”

W ramach ogólnopolskiego tygodnia bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce zaprasza dzieci ze żłobka i przedszkola w Kiełczowie na przejażdżkę „Pociągiem do czytania”.

Wydarzenie odbędzie się w środę 15 maja w godz. 9.00-11.00.

Na magiczną przejażdżkę nasze dzieci będą miały okazję pojechać w 3 rundach po 20 min. W każdej rundzie będą jechały po 2 grupy.  Pociąg wyjedzie z parkingu żłobka w kierunku Brzeziej Łąki a na rondzie Honorowych Dawców Krwi zakręci w drogę powrotną do placówki.

Po przejażdżce  pociągiem II etapem akcji jest wspólne czytanie! Naszą placówkę odwiedzą goście – przedstawiciele organu prowadzącego oraz radni z powiatu i gminy, którzy będą czytali dla naszych dzieci książki. Tematem przewodnim tegorocznej akcji jest “Smok”. Wszystkie atrakcje odbędą się w czasie pobytu dzieci w żłobku.

Dzieci będą pod opieką pań opiekunek, przez cały czas trwania przejażdżki.

Proszę Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci o podpisanie zgody na udział w akcji i wyjazd pociągiem poza placówkę. Zgody będą wydawane przez panie opiekunki, a dla dzieci nieobecnych przesłana zostanie zgoda w wersji elektronicznej do wypełnienia i odesłania skanem.  Termin oddania zgód do wtorku 14.05.2024 r. Myślę, że to będzie niesamowita przygoda dla naszych dzieci i cenna lekcja na przyszłość. Przy wyjściu ze żłobka dzieci otrzymają niespodziankę.

Related Posts

Skip to content